Posteri

Idejno rešenje, grafički dizajn, priprema za štampu visokokvalitetnih postera i plakata u promotivne i informativne svrhe.