Logotipi

Logotip je vizuelni identitet Vaše firme. Znak i logo preduzeća je prvo što se primeti i najduže pamti. Logo dizajn može da bude u kombinaciji slika, crteža, slova; u jednoj ili više boja.