Katalozi

Predstavite vašu firmu (proizvodi, usluge) u štampanim izdanjima kao što su brošure, prospekti i katalozi. Pokušajte da zamislite neku turističku agenciju bez brošure ili prospekta ili prodavnicu tehničke robe bez kataloga. Deluje nezamislivo. Kombinacija slike i teksta uz cenovnik pomoći će kupcima da se lakše informišu, snađu, a samim tim i opredele za neki proizvod ili uslugu koje nudite.

Brošura – uglavnom kratak i informativan način da se predstavite.

Prospekt – opširniji i informativniji od brošure. Često se koristi za prezentaciju neke firme ili preduzeća.

Katalog – Najčešće je u obliku knjige ili časopisa. Predstavlja kompletan spisak ponude vaše firme ili preduzeća.