Bilbordi

Idejno rešenje, grafički dizajn, priprema za štampu visokokvalitetnih bilborda u promotivne i informativne svrhe.